Územné rozhodnutie o využití územia: Detské ihrisko na ul. M. Čulena č. 44, Prešov, parc. č. KN - C 8595.

29.09.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)