Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia: Obnova bytového domu s.č. 4855 na Ul. Tomášikova č. 2-14 v meste Prešov.

01.10.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)