Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: Prešov - Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, miestna komunikácia s chodníkom.

22.12.2020 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)