Zámer dlhodobého prenájmu: Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov o výmere 58,24 m2, LV č. 2065, k. ú. Solivar.

09.02.2021 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)