Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením: "Rezidencia Nábrežná".

06.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)