Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností - na dobu neurčitú, za účelom dopravného napojenia stavby - Obchodného centra FÓRUM Prešov, ktorá bude so svojím zázemím tvoriť samostatný prevádzkový celok.

20.06.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)