Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN".

27.06.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)