Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Bytovo - polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej, na pozemku parc. č. KN-C 8429/35, KN-C 8429/1, KN-C 9566 k.ú Prešov.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

16.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB MessengerDarujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)