Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Bytovo - polyfunkčný objekt", na ulici Nábrežnej, na pozemku parc. č. KN-C 8429/35, KN-C 8429/1, KN-C 9566 k.ú Prešov.

16.10.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)