Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Stavebné povolenie pre stavbu: Prešov, Tomášikova č. 12 - stavebné úpravy bytu č. 1 - súpisné číslo 4855, nachádzajúca sa na pozemku parc. č . KN-C 9310/457, Prešov.

10.07.2024 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)