Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Prešov - Kalvária - zriadenie NN smer BTS".

04.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)