Oznámenie povolenia zmeny v užívaní stavby: Prešov, Kúpel'na 1, súp.č, 3912 - prevádzka cukrárne.

05.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)