Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Bytovo - polyfunkčný objekt" na pozemkoch KN-C 8429/35 a KN-C 8429/1 katastrálne územie Prešov.

21.11.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)