Rozhodnutie o využívaní územia: Revitalizácia VP- 11 park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou.

09.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)