Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI".

23.01.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)