Oznámenie o dražbe: Miesto konania dražby: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, Dátum konania dražby: 26.03.2019, Čas konania dražby: 10:30 hod.

04.02.2019 / Dražby

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)