Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "INS _ FTTH _PO_ PO_ JUST_ 03 _Nižná Šebastová".

05.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)