Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre stavbu: "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l- ll ".

07.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)